“ซิป้า” ดึง “เกาหลีใต้” ร่วมถ่ายทอด “สมาร์ท ซิตี้” หลัง “อินชอน” ใช้เวลาไม่นานพัฒนาเป็นเมืองไฮเทค สร้างสวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตให้ประชากร “ไอซีที” เล็งลงนามเอ็มโอยู พัฒนาสมาร์ทซิตี้จากอินชอ

อังคาร ๒๖ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ท ซิตี้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก ภายใต้งบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ซิป้าได้วางเป้าหมายดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2559 โดยได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม และการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อพร้อมอำนวยความสะดวก โดยมุ่งให้ประชากรภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับบริการของภาครัฐและเอกชน

นางจีราวรรณ กล่าวว่า ในโอกาสที่ซิป้า เป็นเจ้าภาพจัดงาน "Software Expo Asia: Digital Integration" ได้เชิญนายจอน ซอง ซู รองนายกเทศมนตรี เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของเมืองอินชอน ในงานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ด้าน นายจอน ซอง ซู เปิดเผยว่า สมาร์ท ซิตี้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้เกิดความสะดวกสบาย มั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริการของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างสะดวกและมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนให้รัฐบาลไทย เดินทางไปดูเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ประเทศเกาหลี เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเห็นว่าเกาหลีและไทย เป็นประเทศพี่น้องและเพื่อนกันมานาน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีไปด้วยกัน

สำหรับการพบกันระหว่างรองนายกเทศมนตรีเมืองอินชอน กับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทวงไอซีที ร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาสมาร์ท ซิตี้ ระหว่างเมืองอินชอนกับรัฐบาลไทย โดยกระทรวงไอซีทีของประเทศไทย จะลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมและศึกษาสมาร์ท ซิตี้ ที่เมืองอินชอน เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด