ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559

พุธ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๐๙:๒๖
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด