ภาพข่าว: ผู้เข้าอบรม วพน. 7 ดูงานโครงการชั่งหัวมัน

พุธ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๐:๔๗
นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วพน. 7 และนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 พร้อมด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 7 (วพน.7) ร่วมปลูกป่าทดแทนกระถินยักษ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขากระปุก-เขาเตาหม้อ ตำบลหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการสถาบันปลูกป่า ปตท. บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันปลูกป่า ปตท. เพื่อฟื้นฟูป่ากระถินยักษ์ ให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความชุ่มชื้นในการกักเก็บน้ำ ให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ นอกจากนี้ คณะผู้เข้าอบรม วพน. 7 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีจ่ายน้ำมันโครงการชั่งหัวมัน ที่ ปตท. ให้การสนับสนุนอีกด้วย

ทั้งนี้ นายดิสธรฯ ได้กล่าวชื่นชม ปตท. ในความร่วมมืออันดีมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการวิจัยพัฒนาไบโอดีเซล ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ในการร่วมฟื้นฟูป่ากระถินยักษ์ การจัดตั้งสถานีจ่ายน้ำมัน การติดตั้งจอ LED แสดงค่าพลังงานทดแทน และห้องน้ำ ในโครงการชั่งหัวมันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด