ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี จากนิตยสารแบรนด์เอจ ในงาน 16th Year of Thailand's MOST ADMIRED BRAND 2016

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๙:๔๖
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล "ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ประจำปี 2559" จากนายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารแบรนด์เอจ ในงาน 16th Year of Thailand's MOST ADMIRED BRAND 2016 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่มธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี จากผลการสุ่มการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ ถึงการจดจำได้ในแบรนด์ขององค์กร ภาพลักษณ์ การเข้าถึงผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SMEอย่างครบวงจร ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยสร้างเครือข่ายให้ SME สามารถขยายธุรกิจและเติบโตอย่างมั่นคง โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของ SCB SME อย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด