ภาพข่าว: พุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ จัดยกวัด สัญจร ถวายอุปกรณ์การเรียน

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๗:๑๕
ภาพข่าว: พุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ จัดยกวัด สัญจร ถวายอุปกรณ์การเรียน
ปัทมา เอื้ออรรถการ (แถวหน้ากลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะ รองประธานพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ จัดกิจกรรมยกวัดสัญจร เนื่องในวัน "มาฆบูชา" ถวายชุดอุปกรณ์การเรียน อาทิ หนังสือ สมุด ปากกาและดินสอ ฯลฯ แด่พระภิกษุและสามเณร สำนักเรียนวัดหงส์รัตนาราม โดยมี พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙) (แถวหลังกลาง) รองเจ้าคณะภาค ๑ และเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด