ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา Global Economic Outlook: Crisis or Opportunity วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนในตลาดโลก

อังคาร ๐๘ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๒๒
นายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด(SCBS) (กลาง) จัดงานสัมมนา "Global Economic Outlook: Crisis or Opportunity" โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายโจว ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการ บริษัท Strategy 613 (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อเผยแพร่มุมมองและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกและทิศทางของเศรษฐกิจจีนซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโอกาส หรือ ความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด