กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๒๓
ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด เสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคลรับมือการแข่งขันระดับภูมิภาคในทุกมิติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น
กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้

ทุนการศึกษาต่างประเทศรวมจำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 3 ทุน

ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน และการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ โดยผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีการผลสอบ TOEFLอย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 มีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนน ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEPอย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องทำการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลำดับสุดท้าย ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่กำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุน และหลังจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทยต่อไป

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.0 2470 3113

นายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ว่าเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความเจริญเติบโตขององค์กรและประเทศ จึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 50 ปีแล้ว ซึ่งหลักสูตรที่ธนาคารฯให้ทุนสนับสนุน จะสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ของธนาคาร มุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารฯทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ปัจจุบัน นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งเป็นบุคคลากรระดับผู้นำในภาคธุรกิจและแวดวงการเงินการธนาคารของไทยในปัจจุบันจำนวนมาก

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด