งบประมาณควบคุมยาสูบ

ศุกร์ ๑๘ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๒๓
นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม " การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณควบคุมยาสูบลงสู่ระดับจังหวัดผ่านเขตบริการสุขภาพ "ณ ห้องไมดาส 4 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพโดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ, ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาลและ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ร่วมหารือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด