ภาพข่าว: ทีโอที เดินหน้าเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที

จันทร์ ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๔๙
เร็วๆ นี้ ทีโอที สนญ.ใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ น.ส.จุฑารสา กาญจนสาย ผู้อำนายการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2นายพิพัฒน์ ขันทอง รองประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ทีโอที ร่วมประชุมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง พร้อมเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจจริต ทีโอที (ศปท.) ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ฯ ที่มี นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร บมจ.ทีโอที เป็นผู้อำนายการศูนย์ โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายใน บมจ.ทีโอที

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด