เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา "ธุรกิจเทคโนโลยี"เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด