“อำพลฟูดส์” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด Cleantech

พุธ ๐๖ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๖:๓๒
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ "Cleantech โอกาสและความท้าทายใหม่ของ SMEs" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ "Cleantech โอกาสและความท้าทายใหม่ของ SMEs" จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการ GEF – UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Industrial Development Organization : UNIDO) และพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ร่วมธุรกิจ (Start – ups) มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาด ตลอดจนเกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ ยังมี คุณพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด และ คุณพชร ไตรรัตนวานิช ผู้จัดการ บริษัท รัฐ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และในการเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการแถลงข่าวผลงาน ITAP ปีงบประมาณ 2559 และแนะนำกลไกการสนับสนุน SMEs โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด