“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บุกตลาดญี่ปุ่น

พุธ ๐๖ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๖:๔๔
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดญี่ปุ่น" ในงานฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดญี่ปุ่น" ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ "ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดญี่ปุ่น" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในงานฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดญี่ปุ่น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้ทราบถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุน เทคนิคการเจราจากับนักธุรกิจญี่ปุ่น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น และเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกของตลาดญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมี เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด และผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ"ระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทางเรือ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด