ภาพข่าว: อำพลฟูดส์ เข้ารับ “เข็มเสมาคุณูปการ”

ศุกร์ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๖ ๐๙:๐๔
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล"เข็มเสมาคุณูปการ" พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น85 ราย ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด