ควอลลีเทคฯ แจงผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2559 เติบโตลงลดจากสภาวะอุตสาหกรรมหดตัว พร้อมปรับแผนขยายงานต่างประเทศมากขึ้น

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๒๘
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ QLT เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 มีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 114.54 ล้านบาท ลดลง 15.20% มีกำไรสุทธิ 14.70 ล้านบาท ลดลง 57.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 สาเหตุการเติบโตที่ลดลงเนื่องมาจากผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาวะอุตสาหกรรมหดตัวลง ลูกค้ารายใหญ่ลดอัตราการผลิตลง ส่งผลให้งานบริการของบริษัทลดลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตที่ 5 % และรักษาอัตราการทำกำไรไม่น้อยกว่า 20% โดยจะมีการขยายงานบริการใหม่ๆ และมุ่งเน้นงานต่างประเทศในกลุ่ม AEC มากขึ้น พร้อมกับการควบคุมต้นทุนหลัก โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้พร้อมและรองรับงานบริการในอนาคตต่อไป นายสรรพัชญ์กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด