ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ..ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๒๒
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ในโครงการ workshop พัฒนาสื่อการสอนที่จะใช้ในชั้นเรียนอนาคตเพื่อลูกศิษย์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาความคิดโดยใช้ Mind Map โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อจะได้พัฒนาสมองซีกขวา ในการสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ๆ ให้ทันใจ ถูกใจ นักศึกษายุค Gen ME และ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่จะใช้ในชั้นเรียนของนักศึกษาต่อไป ณ ห้องสตูดิโอศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด