ทีโอที สัมมนา "TOT Security Day 2016" สร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๖:๕๓
ทีโอที สัมมนา "TOT Security Day 2016" สร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(27 พฤษภาคม 2559) เร็ว ๆนี้ ณ ห้อง Auditorium อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "TOT Security Day 2016" ปีที่ 11 เพื่อสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในงานมีการสัมมนา "ภัยใกล้ตัวในสังคม Digital" และการประกาศผลมอบรางวัลการแข่งขัน "ค้นหาสุดยอดฝีมือ IT Security" และนิทรรศการจากบูทเทคโนโลยีด้าน IT Security

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด