ส.อสังหาฯสงขลา จัดงาน CEO Talk#2 “ดึง “ดร.ชัชชาติ” เปิดมุมมองความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสงขลา

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา จัดงาน รุกสร้างโอกาสทางธุรกิจและองค์ความรู้ให้สมาชิกและนักพัฒนาอสังหาฯในพื้นที่ จัดงาน CEO Talk & Exclusive Dinner #2 ในหัวข้อ "ความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง : Leadership and Changes" โดย "ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์"

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา รุกเสริมศักยภาพพร้อมปรับแนวคิดเปิดรับโอกาสทางธุรกิจและความท้าทายใหม่ๆให้กับสมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ ด้วยการจัดงาน CEO Talk & Exclusive Dinner #2 ในหัวข้อ "ความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง : Leadership and Changes" โดย "ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" CEO "คิวเฮ้าส์" (Quality House) กูรูและนักบริหารมืออาชีพ "ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวและคร่ำหวอดในธุรกิจการพัฒนาอสังหาฯระดับแนวหน้าของประเทศไทย ใก้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถา พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการสมาคมฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า" จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงบทบาทใหม่ของผู้นำในปัจจุบัน ที่จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องเปิดกว้างทางความคิด และคัดกรองนำส่วนที่เป็นประโยขน์ มาปรับใช้และต่อยอดให้เข้าสถานการณ์ ต่อยอดสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงและจุดประกายแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นและยืนหยัดทุ่มเทความพยายามสู่ความสำเร็จอย่างเหนือชั้น

จากความสำคัญดังกล่าว สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ในฐานนะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์พื้นที่จังหวัดสงขลา จึงได้จัดงาน CEO Talk & Exclusive Dinner #2 ขึ้นในหัวข้อ "ความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง : Leadership and Changes" โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป นางสาวศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด