ภาพข่าว: แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

จันทร์ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๐๙:๓๔
แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นายบุญส่ง ไข่เกษ นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด