งาน มศว วิชาการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”

อังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๕๐
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รากฐานการผลิตวิชาชีพครูชั้นนำประเทศไทยจะจัดประชุมสำคัญ "มศว วิชาการ การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร ซ.สุขุมวิท 23 ถนนอโศกมนตรี

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" และเชิญชมกิจกรรม "การสอนวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว" โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนิสิตโครงการเพชรในตมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพียงแห่งเดียว รวมทั้งการบรรยายพิเศษ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจาก Professor Dr.Rudolf Herbers, Project Manager Teutolab, Department of Chemistry, Bielefeld University,Germany ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงในการเสนอแนวคิดเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและการผลิตครูไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

*เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในนาม ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ โทร.081-407-9362

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด