เทสโก้ โลตัส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง-พระราชินี

พฤหัส ๑๑ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๔๖
เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ สภานิติบัญญาติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมี นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส นาวสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทสโก้ โลตัส เข้าร่วมพิธี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 9 รูป ประธานในพิธีถวายเครื่องสังฆทาน บัตรประจำตัวสัตว์ และสายสิญจน์ โดยหลังจากทำพิธีไถ่ชีวิตเรียบร้อย โค กระบือ ทั้ง 79 ตัว ได้ถูกนำไปมอบให้กับเกษตรกรในจังหวัดน่าน ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด