ภาพข่าว: การบินไทยมอบรางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๒๖
นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวแมรี่ หลุยส์ ฟิลลิป (Ms. Marie-louise Phillippe) (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาค บริษัท แอร์บัส ร่วมกันเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาไทยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน โดยมีตัวแทนนักศึกษาผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ นายสนาม ศัทธานุ (ที่ 6 จากซ้าย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชินดนัย กชนิภาพงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงศธร ธนบดีภัทร (ที่ 7 จากซ้าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปารีส พร้อมทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน พร้อมด้วยนางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี

อนึ่ง โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โครงการ "กระบวนการดักจับฝุ่นละอองด้วยไอเย็นอิ่มตัวเสริมด้วยประจุไฟฟ้า" รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ โครงการ "Hope suit" รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ และโครงการ "Travel Green Rewards" รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด