ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “SIPA Tech Startup Club”

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๐๑
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที กับสถาบันการศึกษา จำนวน 43 แห่ง ทั่วประเทศ ในการเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่ ร่วมเป็นผู้วางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้เกิดการต่อยอดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้

งานครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด