ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานเปิดงาน 'การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ’

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๐๔
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน "โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า(Traceability)" พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Economy' ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการศึกษา ออกแบบ และบูรณาการข้อมูลสินค้าในการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ ภาคเอกชน ตามนโยบายประชารัฐ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่จะสามารถตรวจสอบการรับรองมาตรฐานสินค้าและร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถเผยแพร่ข้อมูลสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการขายสินค้า เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด