กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลื้ม งาน IP FAIR 2016 ประสบความสำเร็จงดงาม ผลักดันให้เกิด Business Matching ภายในงานจำนวน 31 ราย ประมาณการมูลค่าเจรจาธุรกิจเบื้องต้นกว่า 12 ล้านบาท

พฤหัส ๒๕ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๓๑
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP FAIR 2016 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-14 สิงหาคม ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดInnovation for Life and Living ; Smart Living, Food, Health and Wellness โดยมีผู้ประกอบการเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และ Start up เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 250 ราย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน และเกิดการจับคู่ธุรกิจ หรือBusiness Matching เบื้องต้นภายในงานจำนวน 31 ราย ทั้งนี้มูลค่าการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นภายในงานมีไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท และได้รับทราบว่ามีหลายบริษัทที่มีการสนใจ และนัดเจรจาธุรกิจเพิ่มหลังจากงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้ประกอบการหลายรายได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน รวมถึงหลายรายมีโอกาสในการได้ผู้เข้าร่วมลงทุน

"บริษัทที่มีการเจรจา Business Matching แบ่งออกตามหมวดหมู่สินค้าได้แก่ กลุ่มอาหารจำนวน19 คู่ คิดเป็นร้อยละ 61 ­ของการเจรจาทั้งหมด กลุ่ม Health and Wellness จำนวน 8 คู่ คิดเป็นร้อยละ 26 ของการเจรจาทั้งหมด และกลุ่ม Smart Living จำนวน 4 คู่ คิดเป็นร้อยละ 13ของการเจรจาทั้งหมด"

นางนันทวัลย์กล่าวว่า "กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้กำลังปรับเปลี่ยนบทบาทจากการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการคิดค้น การนำเสนอแนวคิดดีๆ และพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้จะเน้นบทบาทภารกิจใหม่นั่นคือ การหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มเรื่องความคิดสร้างสรรค์พร้อมๆกับการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ซึ่งงาน IP Fair 2016 ที่ผ่านมาถือว่ากรมเป็นหน่วยงานแรกๆที่เปลี่ยนเพื่อมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญา อันเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด