ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(2 กันยายน 2559)

พฤหัส ๐๑ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๖:๐๐
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

08.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่

ยั่งยืนในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษา

พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท

เซ็นทรัลเวิลด์

09.00 น. สสว. จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับแผน

ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) ณ

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

10.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน TISTR and

FRIENDS 2016 “นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทย

สู่สากล” ณ เบรน ยูไนเต็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด