บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting

ศุกร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting โดยมีคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นผู้แถลงข้อมูลการดำเนินงานของซีเอส ล็อกซอินโฟ และบริษัทในเครือ ภายในงานบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสยาม เคมพินสกี กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด