ภาพข่าว: เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (คอนเน็กซ์-อีดี)

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๒:๒๑
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน" (คอนเน็กซ์-อีดี) เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) รุ่นแรก รวมจำนวนกว่า 550 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง นำโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ การเรียนรู้จิตวิทยาเด็ก เพื่อสนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้นำโรงเรียนในโครงการประชารัฐ 3,342 แห่งในระยะแรก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลจากซ้ายไปขวา

- ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

- ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

- คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์

- คุณกิตติยา โตชนะเกษม รองผู้จัดการอาวุโส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ)

- คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

- ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ

- คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ

- คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- คุณรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบริษัทมิตรผล

- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ในฐานะผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

- พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- คุณการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด