ภาพข่าว: ก.ไอซีที ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๔:๓๔
นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงไอซีทีด้านการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาครัฐ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูลต่างประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด