ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “Digital Thailand & Startup Thailand” ในส่วนภูมิภาค ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๔:๕๒
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานร่วมกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน "Digital Thailand & Startup Thailand" ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) โดยกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งสู่ Digital Thailand รวมทั้งปลุกกระแส Digital Startup ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตของผู้คนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การสัมมนาเชิงวิชาการ และกิจกรรมสาระบันเทิงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด