กระทรวงไอซีที เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

จันทร์ ๐๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๕:๔๐
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีฯ เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งแรกในโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมาในงาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือการสานประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงไอซีที สำนักงาน กศน. และบริษัท ดีแทค จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้พัฒนาจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นศูนย์ฯ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มีผลงานเด่นในเรื่องการส่งเสริมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูป สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงรูปลักษณ์ และสร้างเป็นหน้าร้านเพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย

สำหรับการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดอบรมร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม thailandmall.net ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกว่า 20 ร้านค้า ซึ่งทั้งหมดได้ออนไลน์และสามารถซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ไนส่วนต่อมาเป็นการจัดอบรมการใช้สมาร์ทโฟนให้แก่ผู้สูงอายุโดยวิทยากรครู ค จาก กศน. และเน็ตอาสา พร้อมกับการแสดงสินค้าชุมชนที่ออนไลน์และพร้อมจำหน่ายแล้ว โดยมีสินค้าจากมูลนิธิ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ งานฝีมือ ข้าว เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกาย

ศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบการดำเนินงานร่วมกันของ 3 หน่วยงาน โดยมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นฐานของการดำเนินงานเน้นการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ กศน. ตำบล และเน็ตอาสา สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบของการขยายผลสำหรับศูนย์อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยประชาชนนักเรียนผู้ประกอบการชุมชน เพื่อแสดงจุดยืนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน และการค้าขายออนไลน์ ถือเป็นการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด