ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล”

พุธ ๐๗ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๓๓
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงาน 'ตลาดเกษตรดิจิทัล' ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า" โดยกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการ

รายย่อย มีแหล่งจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งภายในงานมีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้า และกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการเกษตร อาทิ สินค้า OTOP ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อุปกรณ์ด้าน ICT ฯลฯ มาจัดแสดงให้กับผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณเวทีกลาง ถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุง

กรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด