ภาพข่าว: รองปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล’

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๗:๒๐
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนา 'รายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559' โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมในประเทศไทย ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้อ้างอิงในการดำเนินงานด้านการจัดทำนโยบายและพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อีกทั้งพัฒนากรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี 2559 ให้มีความสอดคล้องกับแผนนโยบายของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงยังสามารถยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด