ภาพข่าว: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคว้า2รางวัลในโครงการสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

จันทร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๖ ๐๙:๐๑
เมื่อเร็วๆนี้ คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน( ที่6 ตรงกลาง) พร้อมด้วยกรรมการของสมาคมฯเข้ารับรางวัลในการประกวดโครงการสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2559 หรือ Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity โดยมีคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ(มิติที่ 3), รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านพัฒนาองค์กร(มติที่4) งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมถึงเสริมศักยภาพกลุ่มสมาคมการค้าของประเทศให้มีความพร้อมรองรับกับเศรษฐกิจ ธุรกิจในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด