กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนายกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับ CISO CERT Readiness

ศุกร์ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๐:๓๐
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนายกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับ CISO CERT Readiness และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ระหว่าง 17 หน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559ห้องประชุม Universe 1 (ยูนิเวิร์ส 1 อาคารบี) ชั้น 12 อาคาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด