ธนาคารกรุงไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว บริการขายลดเช็คในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-LBD)

ศุกร์ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๑:๒๔
ด้วย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) จะร่วมแถลงข่าว ความร่วมมือการพัฒนาระบบการขายลดเช็คในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-LBD) เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย National e-Payment โดยเป็นธนาคารแรกที่ให้บริการรับซื้อลดค่าอ้อย / เกี๊ยวอ้อยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานน้ำตาล ที่ห้องสตูดิโอ 4 ชั้น 4 โรงแรมเรเนอซองส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.30 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

10.30 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับ

10.40 น. แถลงข่าวความร่วมมือ โดย

· นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

· นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

11.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน และถ่ายภาพร่วมกัน

11.30 น. เสร็จพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด