ภาพข่าว: BCPG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันแรก

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๕:๑๗
ภาพข่าว: BCPG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันแรก
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับ พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม และ บมจ. บีซีพีจี และบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 19,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BCPG"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด