ภาพข่าว: ซิป้าเปิดตัวโครงการ Phuket Smart City และศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เร่งสนับสนุน Startup ผู้ประกอบการ SMEs

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๐๑๖ ๐๙:๐๖
เมื่อเร็วๆ นี้ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร (คนกลาง) นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย)สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษ สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือโครงการ Phuket Smart City และเปิดศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ตและในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ พร้อมก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยภาพรวมในพิธีเปิดโครงการPhuket Smart City และศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park นั้นได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) จ.ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด