ภาพข่าว: ETDA จับมือ 18 องค์กร ยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๓:๐๗
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (คนกลาง) ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศระหว่าง นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้แทนจากหน่วยงานภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ จำนวน 19 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมยูนิเวิร์ส อาคาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด