นิติฯ จุฬาฯ จัดเสวนา "ปฏิรูปประชาธิปไตย อนาคตกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง"

พฤหัส ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๐๙
คณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ปฏิรูปประชาธิปไตย อนาคตกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.45 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

1. นายธนา ชีรวินิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง

4. รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด