ภาพข่าว: จังซีลอนจัดกิจกรรม CSR สร้างปะการังเทียมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนชีวิตสู่ทะเล

ศุกร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๓๖
ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ (Center of Excellence for Ecoinformatics) และพนักงานบริษัทภูเก็ตสแควร์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยการร่วมกันสร้างปะการังเทียม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า10,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลให้เพิ่มขึ้น ณ เกาะเฮ จ.ภูเก็ต ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด