กรุงศรีเผยเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาระหนี้รถคันแรกลด กำลังซื้อเพิ่ม 8,000-12,000 บาท

อังคาร ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๐๐
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคเกษตร หนุนกำลังซื้อครัวเรือนทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาระหนี้รถคันแรกทยอยลดลง ดึงกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 8,000-12,000 บาท คาดเศรษฐกิจเติบโต 3.2% ในปี 2559 และ 3.3% ในปี 2560 โดยกนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องไปจนปี 2560

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า "กำลังซื้อของครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกภูมิภาค จากรายได้ท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และรายได้ภาคเกษตรที่ราคาสินค้าปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลบวกจากมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย และการปรับขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ"

รายได้ภาคเกษตรจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้น เมื่อภัยแล้งคลี่คลายลงและผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาดในปลายปีนี้ ขณะเดียวกันฐานะการเงินของครัวเรือนทยอยฟื้นตัว เนื่องจากภาระหนี้จากรถคันแรกของครัวเรือนทยอยหมดลงนับจากปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 8,000-12,000 บาท

การท่องเที่ยว คาดว่าจะยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป โดยประเมินว่า การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญจะมีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนระยะสั้น จึงยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีไว้ที่ 33.3 ล้านคน

แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ผนวกกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกจะสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธปท.ที่ 1-4% ในเดือนธันวาคมปีนี้ จึงคาดว่า กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะขยายตัว 3.2% และ 3.3% ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด