ภาพข่าว: ครบรอบ 25 ปี เชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๐๙:๐๗
ครบรอบ 25 ปี เชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559 (Prime Minister's Export Award 2016) ขับเคลื่อนการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 'PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2016' (PM AWARD 2016) จำนวน 43 บริษัท 50 รางวัล เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นสูงให้กับสินค้าและบริการไทย ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสนับสนุนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด