ภาพข่าว: FIBO ร่วมมือ ABB พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐
ภาพข่าว: FIBO ร่วมมือ ABB พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. และ คุณศิริโชติ สิงห์ษา รองประธานบริหาร บริษัท เอบีบี จำกัด (ABB) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่าง FIBO และ ABB ขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าวทาง ABB ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ YuMi ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แขนกลให้แก่ FIBO เพื่อนำไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัย การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญด้านระบบอัตโนมัติของประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด