การบินไทยร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๙:๒๙
ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงความอาลัย

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการร่วมแสดงความอาลัย

1. บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในห้วงเวลานี้ ในการเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัย สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในประเทศและต่างประเทศ ที่ออกก่อนหรือภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเงื่อนไขต้องใช้เดินทางภายในอายุบัตรโดยสารเดิมหรือภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

2. บริษัทฯ จัดบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินไป-กลับ ภายในประเทศ จากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้นในชั้นประหยัด 1,090 บาท และ 3,090 บาท ในชั้นธุรกิจ ทุกจุดบินบนเส้นทางที่ทำการบินด้วยการบินไทยและเส้นทางบินที่ใช้รหัสร่วมกับไทยสมายล์แอร์เวย์ส ได้แก่ จาก เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สมุย เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ นราธิวาส และ สุราษฏร์ธานี ซึ่งบัตรโดยสารราคาพิเศษนี้เป็นบัตรโดยสารที่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และต้องใช้เดินทางก่อนบัตรโดยสารหมดอายุ โดยจะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของการบินไทย ได้แก่ เว็บไซต์ หรือ สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายของการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานการบินไทยเพื่อบริการประชาชน โดยจัดเต้นท์และนำพนักงานจิตอาสาร่วมแจกน้ำดื่มและผ้าเย็นให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณหน้าสำนักงานการบินไทย ถนนหลานหลวง และจัดรถรับ - ส่ง บริการประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปร่วมถวายสักการะ และแสดงความอาลัยในพระบรมมหาราชวังด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิตและตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานร่วมถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัย พร้อมจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับการบินไทย ณ บริเวณโถงอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รวมทั้งนำผู้แทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด