ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน 'Amata Long Thanh JSC.’ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๑:๓๕
นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) Amata City Long Thanh Joint Stock Company ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน วงเงินรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยเป็นการให้สินเชื่อร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่ (สกุลบาท) และสาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ (สกุล VND) สำหรับนำไปลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 "Amata City Long Thanh" ที่เมืองลองถั่น จังหวัดดงไน ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ 7,875 ล้านบาท (ประมาน USD 225 ล้าน) บนพื้นที่ 410 เฮกตาร์ โดยนิคมอุตสาหกรรมของ Amata City Long Thanh แห่งที่ 2 นี้ มีที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับถนน Highway ใหม่ (Highway 319) สนามบินนานาชาติ Long Thanh สนามบินแห่งใหม่ของจังหวัดดงไน ท่าเรือทะเลน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมอมตะเบียนหัว นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของกลุ่มอมตะในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้กำลังเป็นพื้นที่ ที่ได้รับความสนใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด