บีเจซี รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ ร.21 รอ.

พุธ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๕:๕๓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กลุ่มบริษัทบีเจซี ร่วมให้การสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (ร.21 รอ.) ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด