โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวด วาดภาพ/ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที/พูดสุนทรพจน์ ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

พฤหัส ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๓:๓๒
กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดการประกวด โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

หัวข้อการประกวด

"สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน"

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภท วาดภาพ

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ระดับอุดมศึกษา

- ระดับประชาชนทั่วไป

2. ประเภท ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

- ระดับอุดมศึกษา

- ระดับประชาชนทั่วไป

3. ประเภท พูดสุนทรพจน์

- ระดับมัธยมศึกษา

- ระดับอุดมศึกษา

- ระดับประชาชนทั่วไป

กำหนดการ

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียด

- คุณกุมภา พลอยแหวน เบอร์ติดต่อ 099-249-9331,085-155-5941,085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์)

Line : @thailandwakup

Facebook : Thailandwakeup

Website : www.thailandwakeup.com

Email : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด