ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับสมาคมทายาทนักธุรกิจจีน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ 'โอกาสและภาวะเศรษฐกิจไทยและอาเซียน’

ศุกร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๔:๐๔
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการธนาคาร (ที่ 5จากซ้าย) และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชฑูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง (กลาง) สมาคมทายาทนักธุรกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Youth Elite Association) และคณะทำงานจากหอการค้าไทยในจีนที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศไทย พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'โอกาสและภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและอาเซียน' ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน ในนามธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) พร้อมให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่จากประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด