ภาพข่าว: "อำพลฟูดส์" ร่วมกับ กสอ.จัดตั้งโครงการ “เครือข่ายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว”

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๕๙
ร่วมมือช่วยชาวนา ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อำพลฟูดส์ และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งโครงการ "เครือข่ายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิ ร่วมกับ นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด