จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินทิ้งถ่วง และสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รวมพลัง ถวายความอาลัย เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรม “ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” บริเวณตลาดน้ำท่าคา

พฤหัส ๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๓๓
นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน นิทรรศการศิลปกรรมฯ และ พสกนิกรตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมถวายความอาลัย ในการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม " น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ " บริเวณตลาดน้ำท่าคา สมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยกลุ่มศิลปินทิ้งถ่วง พสกนิกรตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน อันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ชาวสวน ผู้ประกอบการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในหมู่บ้าน อำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณตลาดน้ำท่าคา อันเป็นตลาดน้ำวิถีไทยดั้งเดิมของชาวสวนสมุทรสงคราม

การจัดแสดงงานครั้งนี้ แสดงผลงานของกลุ่มศิลปินทิ้งถ่วง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วยเหล่าศิลปินชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เป็นศิลปิน และประกอบวิชาชีพอื่นที่มีความสามารถในด้านศิลปะเทคนิคที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นภาพวาด ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมกรรมและบทกวี จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม " น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ " จำนวน ๓๙ ผลงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เสมอมา จัดแสดงผลงาน เป็นเวลา ๑ เดือน (ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๐) ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด